Flevoland

 1. De fusie tussen de veiligheidsregio's Flevoland en Gooi en Vechtstreek wordt voor onbepaalde tijd uitgesteld. Het blijkt op dit moment wettelijk niet haalbaar om beide brandweerkorpsen, GGD'en en andere bevolkingsorganisaties samen te voegen. Dat schrijven beide veiligheidsregio's en GGD'en in een brief aan de nieuwe gemeenteraden. 

  Probleem
  Wettelijk gezien mag in een veiligheidsregio maar één GGD actief zijn. Om de fusie van de veiligheidsregio's mogelijk te maken zouden ook de GGD'en moeten samengaan. Dat wordt nu onderzocht.

  Commissaris van de Koning
  Daarnaast is de bevoegdheid van de Commissaris van de Koning een probleem. Die reikt volgens de Wet Veiligheidsregio's niet over provinciegrenzen heen. De commissaris heeft bij rampen en crisissen specifieke bevoegdheden, maar alleen in eigen provincie.

  De wet, de rol van de Commissaris van de Koning en de positie van de GGD'en wordt volgend jaar geëvalueerd. Besloten is nu om die evaluatie af te wachten en de verkenning naar de fusie op 'bestuurlijk vlak' op een lager pitje te zetten. 

  Plan was fusie in 2019
  Eigenlijk zou de fusie, ingegeven door een krappe financiële situatie, per 1 januari 2019 moeten ingaan. De fusie zou verder de informatie-uitwisseling kunnen verbeteren en er voor zorgen dat er efficiënter wordt gewerkt. GGD-directeur Cees Verdam bijvoorbeeld is voorstander. Volgens hem is een fusie nodig om in de toekomst bijvoorbeeld grootschalige uitbraken van infectieziekten beter te kunnen bestrijden. 

  Toen het plan werd aangekondigd, uitten de burgemeesters uit Almere en Noordoostpolder al hun twijfels over de samenvoeging. Zij wilden verder onderzoek naar de nut en noodzaak ervan. Burgemeester Aucke van der Werff van Noordoostpolder vreesde dat onderdelen meer op afstand komen te staan, wat niet goed zou zijn voor de gemeente. 

  Uitstel geen afstel
  Het op de lange baan schuiven van de fusieplannen, betekent niet dat de bestaande samenwerkingen op organisatorisch niveau ook worden gestaakt. De twee veiligheidsregio's hebben op dit moment een gemeenschappelijke meldkamer en werken ook intensief samen op andere gebieden. Na de zomer wordt verder gepraat over de veiligheidsregio's. Het onderwerp staat donderdag op de agenda van de politieke markt in Almere.

  [Tweet:https://twitter.com/Ulysse_Ellian/status/999008199352225794]

 2. Almere heeft een nieuwe burgemeester: de 31-jarige Kevin van Drumpt is dinsdagavond verkozen tot de eerste waterburgemeester van de stad. Hij is tevens de eerste waterburgemeester van Nederland.

  De waterburgemeester heeft tot taak om Almeerders meer te verbinden met het vele water in en om hun stad. Dat kan door activiteiten te bedenken en met bewoners en ondernemers in gesprek te gaan hoe zij dat samen kunnen doen. Daarbij moet de burgemeester ook oog hebben voor het belang van waterkwaliteit en veiligheid en dit uitdragen naar onder meer scholen.

  Het idee voor een waterburgemeester is afkomstig van de Economic Development Board Almere (EDBA), de organisatie die zich bezig houdt met de economische ontwikkeling van de stad. Die hoopt dat meer activiteiten op en rond het water Almere meer werkgelegenheid oplevert.
  Andere organisaties, waaronder het Waterschap Zuiderzeeland, steunen het initiatief.

  Voor de functie waren uiteindelijk zeven kandidaten. Kevin van Drumpt werd door een jury gekozen vanwege zijn ideeën, maar ook omdat bijna hij bijna een derde van de publieksstemmen kreeg. Van Drumpt verzorgt sinds een paar jaar rondvaarten door Almere. Hij ziet het als één van zijn doelen om meer Almeerders van het water in hun stad te laten genieten.
  De functie van waterburgemeester is een experiment, maar dat wordt voortgezet als het eerste jaar succesvol is geweest.

 3. Inwoners van Almere kunnen straks al hun gekleurde glas in dezelfde afvalbak gooien. Volgens de gemeente heeft de glasverwerker een manier gevonden om van gekleurde glasscherven gewoon weer aparte kleuren glas maken.

  Dit betekent dat het veel voorkomende bruine en groene glaswerk, maar ook bijvoorbeeld rood of blauw glas straks allemaal in dezelfde bak mogen. De glasbakken in de stad worden daarom aangepast van drie naar twee inworpgaten.

  Onthulling eerste bak
  Bij de Albert Heijn aan de Olivier van Noortstraat in Almere Poort wordt woensdag al de eerste bak voor twee soorten glas onthuld. Daarmee wordt ook het startschot gegeven voor de  campagne 'Glas in het bakkie', die inwoners op de verandering wijst.

  Volgens de gemeente Almere wordt momenteel zo'n 76 procent van het glas in de stad apart ingezameld. Dat is 17,7 kilo per persoon per jaar. Dit betekent dat er per Almeerder nog altijd zo'n 5,5 kilo glas per jaar in het restafval wordt gegooid.

 4. Windsurfer Kiran Badloe uit Lelystad staat bij de Medemblik Regatta na drie gevaren races op de zevende plaats in het tussenklassement. Badloe noteerde dinsdag in de Olympische RS:X-klasse twee keer een derde- en één keer een vijfde plaats.

  Badloe hield zich ondanks de beperkte wind goed staande in het deelnemersveld. "Het ging goed, maar het was voor mij best een zware dag met veel pompen. Het niveau is goed hier. Er zijn hier veel jonge jongens die zich allemaal heel graag willen bewijzen dat ze er ook bij horen, dus er wordt keihard gewerkt en gepompt. Ze maken het ons flink lastig hier!"

  Een van die jonge windsurfers waar Badloe op doelt is de 19-jarige Sil Hoekstra uit Almere.  Ondanks het feit dat hij ook niet tot de kleinere jongens behoort, finisht hij zijn races als 9e, 12e en 6e en staat hij op de 14e plek overall.

  Bij de dames zijn Lilian de Geus en Sara Wennekes uit Almere ook goed begonnen in Medemblik. De Geus staat na drie gevaren races met weinig wind op de 15e plaats, twee plaatsen achter Wennekes. De Geus finishte haar races als 1e, 15e en 2e. Maar voor de tweede race werd een protest tegen haar goedgekeurd waardoor ze strafpunten kreeg. Heel veel gevolgen zal dit niet hebben voor de Almeerse want na de vijfde race mogen de windsurfers hun slechtste resultaat wegstrepen. Het klassement zal er daarna voor De Geus een stuk beter uit zien.

  De windsurfers gaan vandaag ook weer het water op voor drie races.

 5. De meeste partijen in de gemeenteraad van Noordoostpolder willen door met de vervanging van de Marknesserbrug, zodat de bouw daadwerkelijk in oktober van start kan gaan. Dat bleek dinsdagavond tijdens een commissievergadering. Daar werd gesproken over de 600.000 euro extra die nodig is om het door de raad uitgekozen ontwerp te bouwen.

  Het gaat om de zogenoemde 'stadspoort' die de toegang naar Emmeloord vanuit Marknesse meer allure moet geven. De gemeenteraad besloot vorig jaar dat deze uitgekozen brug 3,5 miljoen mag kosten. Maar volgens de goedkoopste aannemer die interesse voor het project toonde, is dat niet genoeg. Door de aantrekkende economie zijn de kosten in de bouwwereld gestegen. Ook blijkt er minder tijd voor de bouw beschikbaar te zijn dan was voorzien. Dit omdat in april het vaarseizoen al van start gaat.

  Omdat een aanpassing of herziening van de plannen opnieuw voor uitstel en extra kosten zou zorgen, zijn de meeste partijen bereid om nu door de zure appel heen te bijten. Een enkele  fractie wil nog wel verduidelijking over financiële details en zal daarvoor nog bij ambtenaren langsgaan. 

  De VVD is van meet af aan kritisch op de plannen voor brug geweest en gaat het raadsvoorstel daarom nog binnen de fractie bespreken. Op 29 mei zal de gemeenteraad vermoedelijk de knoop doorhakken. De SP zal waarschijnlijk als enige tegen de plannen stemmen. Volgens deze partij moet de raad alsnog voor het meest eenvoudige ontwerp kiezen, omdat de kans op meerkosten dan het kleinst is.

  'Raad mede-verantwoordelijk voor meerkosten'
  Volgens waarnemend wethouder Wiemer Haagsma is de gemeenteraad overigens zelf mede verantwoordelijk voor de meerkosten, omdat de raad tijdens een vorige periode opnieuw ging tornen aan plannen die al in een vergevorderd stadium waren.

  De nieuwe brug moet zeventig tot tachtig jaar meegaan. Daarmee zou nieuwbouw uiteindelijk goedkoper zijn dan renovatie, waarvoor de gemeenteraad drie jaar geleden al eens koos. Nadat de aannemer die opdracht destijds teruggaf, kwamen er nieuwe opties op tafel en koos de raad alsnog voor nieuwbouw.


   

 6. Wethouder René Peeters heeft dinsdagavond in een tweet afscheid genomen van het dagelijks bestuur van de gemeente Almere. Hij zal niet meer terugkeren in het nieuwe college van B & W. Zijn partij, D66, gaat naar verwachting wel een wethouder leveren voor de komende periode. Peeters geeft aan er nu klaar mee te zijn: "het nieuwe is er af, het wordt tijd voor andere zaken." René Peeters werd in 2010 wethouder voor jeugd, onderwijs en sport.
  [Tweet:https://twitter.com/renepeeters/status/998994640937373698]

  Peeters geeft aan dat hij sowieso niet hoefde terug te keren in het college. "Voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart stond ik laag op de lijst en was Martine van Bemmel lijsttrekker. Daarmee geef je wel een signaal af dat je het wethouderschap niet meer ambieert."

  Onderhandelingen nog gaande
  Formeel zijn de onderhandelingen over een nieuw te vormen college nog gaande. Vorige week werd bekend dat zeven wethouders plaats gaan nemen in het nieuwe dagelijks bestuur. Dit nadat de partijen VVD, PvdA, D66, GroenLinks en ChristenUnie een coalitie zijn aangegaan. Gezien de verkiezingsuitslag van maart eisen de VVD en PvdA elk twee wethouders.

  Officieel heeft de formerende partij VVD nog niets bekendgemaakt over het nieuwe college, maar de afgelopen dagen zijn al wel details naar buiten gekomen. Zo is gedeputeerde Jaap Lodders genoemd als wethouder.

  Kritiek op bestuursstijl Peeters
  Daarnaast schemerde door dat de bestuursstijl van René Peeters niet bij iedereen even goed is gevallen. Dat zou de reden kunnen zijn dat hij nu gepasseerd is. Peeters weet dat er zo over hem gesproken wordt. Het heeft hem verbaasd: "In de politiek moet je duidelijk zijn, dat ben ik. Kennelijk wordt dat door anderen verkeerd uitgelegd." De samenwerking in het college is volgens Peeters altijd erg goed geweest.

  De wethouder neemt binnenkort officieel afscheid en zoekt nieuwe uitdagingen in het onderwijs waar hij vandaan kwam: "Vooral het snijvlak met de zorg is reuze interessant. Ik zie daar mijn toekomst." 

  Formateur Hilde van Garderen van de VVD was niet bereikbaar voor commentaar.

 7. Stichting (H)echt uit Emmeloord wil actie om de eenzaamheid onder buurtbewoners in Emmeloord West te verkleinen. Een groep vrijwilligers van buurthuis Espelervaart en de stichting trok dinsdagavond daarom de wijk in met een enquête.

  De vrijwilligers vroegen de bewoners in de straat De Ardennen naar hun thuissituatie, sociaal leven en mate van eenzaamheid. Ook werd hen gevraagd of ze bijvoorbeeld iemand willen ontmoeten die eenzaam is. Met de resultaten gaat de stichting in samenwerking met de gemeente en een aantal zorginstellingen in Emmeloord aan de slag. Het doel is om eenzame mensen te helpen met bijvoorbeeld een buurtmaatje en activiteiten in het buurtcentrum. Ook wordt geprobeerd problemen op te lossen die te maken hebben met eenzaamheid.  

  De bedoeling is dat ook andere wijkplatformen de enquête gaan afnemen. Volgens Alex Schoonveld, bestuurslid van Stichting (H)echt, is het tijd om actie te ondernemen. "Iedereen praat over eenzaamheid, maar wat gaan we er nou echt aan doen?" Volgens Schoonveld reageren buurtbewoners positief en zijn ze bereid om mee te denken hoe het beter kan. "We hebben inmiddels al zes adressen in Emmeloord waar de bewoners aangeven dat ze eenzaam zijn. Dat is een goed begin en we hopen nog meer mensen te kunnen helpen." 

 8. Tegen een man uit Nagele is 26 maanden cel geëist voor het seksueel misbruiken van een zwakbegaafd nichtje. Van de straf zouden 10 maanden voorwaardelijk moeten worden opgelegd. De man zou het 9-jarige meisje vanaf 2014 gedurende een jaar hebben misbruikt. Dat  gebeurde in zijn vorige woonplaats, op momenten dat het kind bij de man en diens vrouw logeerde.

  Het meisje verbleef ook af en toe op een zorgboerderij. Daar vertelde ze aan een ander meisje dat haar oom 'nare spelletjes' met haar deed. Tegenover een speltherapeute op dezelfde zorgboerderij vertelde het meisje ook seksueel te zijn misbruikt. 

  De oom werd daarop door de politie gehoord. "Er zijn dingen gebeurd, die niet hadden mogen gebeuren”, gaf de man destijds aan de rechercheurs toe. Toch stak hij niet helemaal de hand in eigen boezem. "Ik ben het niet altijd eens met de wetten en regels van de overheid, wat is nou volwassenheid ?”, hoorden de rechercheurs hem zeggen.
   
  Tijdens de strafzaak volgde dinsdag geen nadere uitleg van de verdachte. Hij koos ervoor om niet naar de zitting af te reizen. Zijn advocaat pleitte voor een werkstraf. Het door de moeder van het slachtoffer geëiste smartengeld van 5000 euro is geen probleem, wat de verdediging betreft.
   

 9. Hoogbegaafde kinderen in Lelystad kunnen ook volgend jaar samen les krijgen in een speciale klas. Het afgelopen half jaar werd er proefgedraaid met leerlingen uit de groepen 5,6 en 7. Dat was een succes en daarop is besloten het onderwijs ook volgend jaar aan te bieden. Er komt zelfs een groep bij. Daarin zitten alleen leerlingen die naar groep acht gaan. Deze klas gaat nauw samenwerken met het voortgezet onderwijs. 

  Hoogbegaafden-onderwijs in Lelystad was een wens van verschillende Lelystadse basisscholen. Zij merkten dat hoogbegaafde leerlingen niet konden meekomen op school en vaak ondersneeuwden.

  Om er voor te zorgen dat ze niet van de basisschool vertrekken en ergens ander zoeken naar passend onderwijs, is het project Lelystad Hoogbegaafd in het leven geroepen. In de speciale lessen ontwikkelen ze onder meer sociale vaardigheden en ze krijgen ook moeilijkere lessen in een hoger tempo. 

   

 10. De provincie wil het aantal grote grazers in de Oostvaardersplassen dit jaar halveren tot 1100, maar zoveel mogelijk voorkomen dat dieren moeten worden afgeschoten. Verplaatsen naar andere gebieden heeft de voorkeur.

  Dat stelt het college van Gedeputeerde Staten in een reactie op het rapport van de Commissie Van Geel. Die bracht eind april advies uit over hoe de Oostvaardersplassen zouden moeten worden beheerd.

  Gedeputeerde Staten nemen het advies grotendeels over. Het verminderen van het aantal herten, konikpaarden en heckrunderen tot 1100 is daarin de belangrijkste. Voor de overgebleven dieren moet er nog dit jaar 300 hectare extra beschutting komen. Deze maatregelen kosten 3,2 miljoen euro. De provincie haalt dit geld uit de reserve.
  Overige voorstellen uit het advies Van Geel kosten zo'n 15 miljoen euro. Hiervoor verwacht de provincie financiële hulp van het Rijk.

  Op langere termijn wil de provincie komen tot een beleid, dat leidt tot ingrijpen in het natuurlijk systeem van het gebied. Daarmee moeten de Oostvaardersplassen weer meer in balans komen als Natura 2000-moerasgebied voor vogels en gebied voor grote grazers.

  Provinciale Staten bespreken het collegevoorstel en rapport van Van Geel op 6 juni in de commissie duurzaamheid. Daarin kan ook worden ingesproken. Besluitvorming in Provinciale Staten staat gepland op 11 of 18 juli.
   

Top