Flevoland

 1. Waarom vertonen juist Urker jongeren grensoverschrijdend gedrag? Het is een vraag die iedere keer weer naar boven komt als er zich iets heeft voorgedaan in het dorp. Maar het blijkt ook een vraag te zijn die niet simpel en eenduidig te beantwoorden is. Het is een optelsom van factoren die Urk én de Urker jongeren anders maakt dan welke plaats ook.

  De vraag naar het waarom van dit grensoverschrijdende gedrag van een deel van de Urker jeugd is weer actueel, deze keer vanwege de ongeregeldheden die afgelopen twee weekenden plaatsvonden in het vissersdorp. Tientallen jongeren gingen de straat op om te rellen. Alles gadegeslagen door een publiek van honderden kinderen, tieners en volwassenen.

  Dat er gedoe is op Urk, vaak gecombineerd met vuurwerk, is iets van alle tijden. In de afgelopen decennia vormde het vissersdorp met enige regelmaat het decor van rellen, opstootjes en ernstige overlast. De laatste twee zaterdagen van november waren in die zin dus geen uitzondering. Het gaat eigenlijk altijd om jongeren, grote groepen, vuurwerk, totale lak aan regels en politie, hordes toeschouwers en voordat het middernacht is (en dus zondag) is het afgelopen.

  Maar hoe komt dat nou? Uiteenlopende experts, ervaringsdeskundigen, Urkers, hulpverleners en politiek hebben zich het hoofd gebroken over deze vraag. Vaak met de bedoeling om op die manier een einde te kunnen maken aan allerlei ongewenste situaties.

  Groot deel Urkers is jong
  Een belangrijk punt wordt bepaald door de bevolkingsopbouw van Urk. Bijna de helft van de Urkers is jonger dan 25 jaar. Het is maar een klein deel daarvan dat aan het rellen slaat, maar dan gaat het dus al snel om een hele grote groep. Oud-politiechef op Urk Johannes Spoelstra zegt dat de jeugd veel buiten op straat is. “Die hele groep bepaalt veel, ze hebben een beetje te veel hormonen, de adrenaline vliegt ze de oren uit. En dan zijn ze ook niet meer aanspreekbaar. Er is altijd een groep sensatiezoekers en daar komen ze vanuit alle hoeken op af. Dat is altijd al zo op Urk."

  [Quote: Louwe Kramer, Urker horeca-ondernemer: "Ik loop met het schaamrood op mijn kaken"]

  Het grootste deel van de Urkers is helemaal niet van dit grensoverschrijdende gedrag gediend, zegt Urker horeca-ondernemer Louwe Kramer. "Ik loop hier met het schaamrood op de kaken, dit moeten wij gewoon niet doen op Urk." Kramer neemt niet alleen de jongeren dit gedrag kwalijk, ook de nieuwsgierigen die komen kijken naar de rellen, maakt hij verwijten. Kramer zegt dat die kijkers de zaak erger maken. "Die rellende jongeren denken dan 'Kijk, we zitten in een stadion te spelen, we hebben toeschouwers, we gooien er nog een schepje bovenop'."

  Stoerdoenerij en het krijgen van respect van dorpsgenoten is een belangrijke factor bij het grensoverschrijdende gedrag van de jeugd. Uit onderzoek blijkt dat het verkrijgen van status en competitie onderling veel voor komt onder Urker jongeren. Antropoloog en godsdienstsocioloog Durk Hak bevestigt dat mensen in het algemeen als eerste op zoek zijn naar fysiek welzijn; eten, drinken, onderdak en seks. Daarna volgt status, het goed willen doen in de ogen van anderen en dat er van hen gehouden wordt. Volgens Hak zit het met de eerste punten wel goed met de Urker jongeren. "Wat het verkrijgen van status, bevestiging en liefde betreft, proberen Urker jongeren dat specifiek anders te krijgen dan anderen. Ze springen uit de band."

  [Quote: Durk Hak, antropoloog/godsdienstsocioloog: "Laten lopen en de andere kant uitkijken is het gebruik op Urk"]

  Volgens de antropoloog is het voor Urker jongens belangrijk om alfamannetje te zijn, of er in ieder geval zo dicht mogelijk in de buurt te komen: "Dat levert respect op van je soortgenoten en ook van de meisjes, en dat is belangrijk. Dat rellen en regels overtreden is een hele goede manier om dat voor elkaar te krijgen, vinden ze zelf. En als je dan ook nog klappen krijgt van de politie, dan ben je nog stoerder en verdien je nog meer respect."

  Antropoloog/godsdienstsocioloog Durk Hak denkt verder dat het grensoverschrijdende gedrag voor een deel verklaard kan worden door de maritieme achtergrond van de Urkers: veel vrijheid, weinig met gezag te maken hebben en zich daar ook weinig van aantrekken. Ook is er volgens hem de religieuze achtergrond; ouders kijken de andere kant uit. Bij de soort godsdienst die op Urk wordt beleden, zie je volgens Hak vaak dat jongeren kunnen doen en laten wat ze willen. "Als het op een bepaald moment niet de bedoeling is dat je slecht gedrag vertoont, dan zal God je wel in de kraag grijpen, zo is de gedachte. Bij de ouders zelf was het ook zo, en met hen is het ook goed gekomen. Als je tot de Here komt, dan houdt het vanzelf op", legt Hak uit.

  [Quote: Johannes Spoelstra, oud-politiechef Urk: "De politie staat nu op te grote afstand; ze kennen elkaar niet en dat is dramatisch"]

  Oud-politiechef Johannes Spoelstra kwam in de jaren 70 van buiten Urk en ging er wonen. "Wij hadden als groot voordeel dat we op Urk woonden. Wij kenden ongeveer iedereen en iedereen kende ons. Dus als iemand kwaad wilde en hij zag mij, dan hield het al op. Want zo iemand wist dat ik hem had gezien en dat ik contact met zijn ouders ging opnemen. Want ook die kende ik. Dat vinden die jongeren niet fijn natuurlijk. Maar nu weten agenten helemaal niet wie wie is, want ze wonen hier niet. Ook de Urkers weten niet wie die agenten zijn en trekken zich er ook weinig van aan".

  Het kost tijd om vertrouwen op te bouwen, zegt Spoelstra. "Urkers houden niet van vreemden en dat uit zich ook richting agenten die hier rondlopen. Alle alcohol en drugs die in steeds grotere mate worden gebruikt, dragen bij aan de escalatie van dingen. Het is raar dat de politie vaak helemaal niet ingrijpt. Dat zou je juist wel moeten doen, gelijk ingrijpen en de zaak in de kiem smoren."

  De oud-politieman vindt het niet goed dat de politie de eerste zaterdag niet heeft ingegrepen en zich zelfs bijna op de achtergrond hield. "Het lijkt hier een soort vrijstaat te worden." De inzet van de ME de volgende zaterdag was goed, wat hem betreft.

  Spoelstra denkt dat je wel 100 theorieën los kunt laten op waarom het juist de Urker jongeren zijn die zich zo ongehoord gedragen. Wel denkt hij dat de ouders daar een rol in spelen. Ook in de tijd van Spoelstra was er gedonder (red. rellen rond shoarmazaak Shalom in 1998). "Het probleem is dat er binnen gezinnen nog kleurrijk over dit soort dingen wordt gepraat. Het zijn ouders die daar toen mee te maken hadden, en ze vertellen daar nu nog steeds in geuren en kleuren over tegen hun kinderen. Wat krijgen de kinderen dan mee?"

  Onderzoek naar cultuur en jongeren
  De Rijksuniversiteit Groningen deed in 2008 onderzoek naar de Urker jongeren in combinatie met de Urker cultuur. Dit onderzoek werd gedaan in opdracht van de gemeente. Er komt duidelijk naar voren dat het gedrag van jongeren door een heel aantal factoren wordt bepaald. Er is niet één duidelijke oorzaak aan te wijzen. Een oorzaak van grensoverschrijdend gedrag is alcohol- en drugsgebruik. Uit het onderzoek blijkt dat het op Urk normaal is dat jongeren wel eens uit de band springen. Vooral jongens doen dat, totdat zij verkering krijgen en gaan trouwen. De meisjes brengen de jongens in ander vaarwater waardoor zij rustiger worden in hun gedrag.

  De onderzoekers merken ook op dat ouders moeite hebben om grenzen te stellen aan het drinken van alcohol. De oorzaak hiervan ligt hoogstwaarschijnlijk in de jeugd van de ouders, omdat ook zij toen veel alcohol dronken. Hierdoor kan een vicieuze cirkel ontstaan waardoor het drinken van veel alcohol onder de jeugd wordt gedoogd.

  Gedogen van alcohol
  Maar hoe is deze vicieuze cirkel ontstaan? Volgens gesprekken met Urkers ligt een mogelijke verklaring in tijden waarin de welvaart plotseling toenam. In de jaren 60 is veel geld verdiend door goede visvangsten en een gunstige markt. Deze winst werd geïnvesteerd in de visserij waardoor er nog meer vis werd gevangen.

  Door dit succes had de Urker bevolking veel geld om uit te geven. Zo werd er veel geld besteed aan materiële zaken als huizen, huisinrichting, auto’s en kleding. Ook ontstonden door de toegenomen welvaart behoeftes die er eerst niet waren. Dit bracht volgens de onderzoekers problemen met zich mee, omdat Urkers moeite ondervonden in het omgaan met deze plotselinge toegenomen welvaart. Een mogelijk gevolg is dat spanningen werden geventileerd door het drinken van veel alcohol.

  De onderzoekers van de Groninger universiteit zeggen dat deze erfenis van de jaren 60 waarschijnlijk invloed had op het gedogen van veel alcohol door de hedendaagse jeugd. Maar, dit kan alleen zolang de jongeren zondag maar in de kerk zitten en er qua uiterlijk goed uitzien. Zolang dit het geval is zullen ouders uitschieters op het gebied van drank tolereren, blijkt uit het onderzoek.

  De apenrots
  Uit gesprekken die de onderzoekers met Urkers voerden komt verder naar voren dat jongeren competitief gedrag vertonen en materialistisch zijn ingesteld. Deze instelling uit zich bijvoorbeeld in het aanschaffen van nieuwe scooters en merkkleding. In het opvoeren van deze scooters gaat het erom wie het snelste kan en in het uitgaansleven om wie het meeste kan drinken. Vermoedelijk gaan jongeren die statuscompetitief gedrag vertonen ook met elkaar om. Binnen een groep vrienden waarin veel onderlinge competitie plaatsvindt zal men zich dan ook niet laten kennen. Mogelijk hanteren deze jongeren eveneens een lager normbesef omdat zij eerder normen hanteren die gelden binnen een vriendengroep, zo staat in het onderzoek. Jongeren die problemen hebben en veel tijd doorbrengen buiten het gezin en familie lopen meer risico op het vertonen van grensoverschrijdend gedrag.

  De opvoeding
  Maar in hoeverre speelt de opvoeding een rol in het grensoverschrijdende gedrag door Urker jongeren? Uit het Groninger onderzoek komt naar voren dat de opvoeding op het voormalige eiland wordt gekenmerkt door weinig regels, veel vrijheid, gezelligheid, gemakzucht en vanzelfsprekendheid. Moeder draagt een groot gedeelte van de zorg, vader zorgt voor een inkomen. Hij komt meer in beeld als de kinderen in de puberteit komen en dan hanteert vader verbodsregels om grenzen aan te geven. Het is de onderzoekers onduidelijk of deze aanpak effectief is in het tegengaan van afwijkend gedrag.

  Hedendaagse ouders zijn zelf opgevoed in tijden waarin het met de economie erg goed ging. In deze tijd maakten Urkers zich niet echt druk over opvoedingsproblemen, zo blijkt uit het rapport. Hierdoor hebben deze ouders weinig regels en grenzen meegekregen die zij op hun kinderen kunnen overbrengen en toepassen.

  Privacy
  Door de eeuwen heen zijn de bewoners van het eiland Urk (noodgedwongen) een hele hechte gemeenschap geworden. Dit heeft zowel voor- als nadelen. Mensen houden elkaar in de gaten. Om aan de aanwezige sociale normen te voldoen worden problemen zoveel mogelijk binnen familieverband en/of gezin gehouden, blijkt uit het onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen. Je wilt niet dat jouw privézaken als een lopend vuurtje door het dorp gaan. Maar het is onduidelijk of deze problemen binnen familieverband worden opgelost of dat ze verborgen worden gehouden. Het zou kunnen dat het verbergen van problemen en het niet inschakelen van professionele organisaties bijdraagt aan het drinken van veel alcohol en het gebruiken van drugs.

  [Quote: Mark Cobussen, oud-politieman Urk: "Vuurwerk is hun lust en hun leven, gecombineerd met sensatiezucht. Dan krijg je dit"]

  Mark Cobussen is gepensioneerd politieman op Urk. Cobussen zegt dat er ongelofelijk veel jongeren zijn op Urk. Die hangen normaal in de illegale barretjes, maar omdat nu alles dicht is gaan ze ergens anders sensatie zoeken. Het is volgens Cobussen een klein clubje raddraaiers dat met hun acties veel publiek trekt en daardoor wordt het meer.

  De ouders staan er letterlijk bij te kijken en ook de kerken doen er over het algemeen niet veel aan. Ouders en kerken hebben maar weinig invloed. "Er hangt een sfeertje dat dit soort situaties gewoon leuk is. De ouders hebben het vaak zelf ook gedaan en dat is ook goed gekomen vinden ze, dus dit is wel leuk."

  "Ik hou mijn hart vast voor de komende weken, want ik weet niet hoe lang zo'n grote inzet van ordehandhavers volgehouden kan worden." Cobussen onderschrijft het verhaal van oud-politiechef Spoelstra dat de onbekendheid van de huidige dienders niet bijdraagt aan het in de hand houden van kwaadwillende jongeren. "Wij kenden ongeveer iedereen en hun ouders ook, dat geldt nu niet meer. Als agenten hier acht uur komen werken of uit andere gemeenten komen, dan hebben die jongeren daar geen respect voor. Ze kunnen anoniem hun dingen doen, want de politie weet toch niet wie ze zijn."

  De nieuwe burgemeester gaat er hard in, vindt Cobussen. De oud-politieman denkt overigens niet dat de rellen begonnen zijn om te testen hoe de nieuwe burgemeester reageert. "Ik denk dat de inzet van veel politie en de ME goed kan werken. Je kunt dan duidelijk maken dat dit gedrag niet wordt getolereerd en je kunt degenen die tot die rellen aanzetten er tussenuit halen. Dan stopt het. Maar het is wel belangrijk dat deze aanpak een tijd wordt volgehouden, dus de volgende keer niet weer denken 'we kijken het wel even aan', want dan geef je geen duidelijk signaal af", zegt de oud-politieman. "En dat is belangrijk, want Urkers denken maar al te vaak dat ze zelf wel uitmaken wat er gebeurt.''

  In gesprek gaan
  Urker Louwe Kramer organiseerde in 2011 na een reeks incidenten twee bijeenkomsten om over de problemen met jongeren te praten en er iets aan te doen. Eén avond was voor ouders, één voor de jongeren. "Ik was er op dat moment helemaal klaar mee, want ook toen waren er rellen en een paar hebben toen zelfs een vuurwerkbom bij de deur van de burgemeester neergelegd. Er is toen echt een grens gepasseerd. We hebben tijdens die avonden open met elkaar gesproken over wat we er samen aan kunnen doen om dit te voorkomen. Ook binnen gezinnen werd er toen veel over gepraat", aldus Kramer. Deze bijeenkomsten waren een succes. Het bleef een paar jaar rustig, zonder grote incidenten.

 2. Almere City FC heeft vrijdagavondook de thuiswedstrijd tegenJong FC Utrechtgewonnen. Op eigen veldwas de ploeg van Ole Tobiasenmet 4-1 te sterk voor de talenten uit deDomstad. Doorde overtuigende winstblijven de Almeerders tweede op de ranglijsten blijven ze in het spoor vankoploper Cambuur. De ploeg uit Leeuwarden heeft3 punten voorsprong op de Almeerders.

  In de eerste helft viel er weinig te genieten in het Yanmar stadion. Het spel speelde zich met name af op het middenveld en kansen waren schaars. Almere City kreeg via Xian Emmers één goede kans om op voorsprong te komen. De Belg prikte de bal op aangeven van Mees Kaandorp echter van dichtbij net naast.

  In de tweede helft kwam de wedstrijd wel tot ontbranding. Jong FC Utrecht kwam na 57 minuten brutaal op voorsprong door Daniel Arzani. Almere City leekdaarnawakker geschud, want in een tijdbestek van10 minuten boog de ploeg de achterstand om naar een 4-1 voorsprong. Eerst scoorde invaller Ilias Alhaft op weergaloze wijze via de onderkant van de lat de 1-1. Vervolgens liep de thuisploeg via goals van Ryan Koolwijk(op de rand van de zestien), Thomas Verheydt(na geklungel in de Utrecht defensie)en invaller Faris Hammouti(op aangeven van Alhaft)in ‘no time’ uit naar 4-1.

  Wedstrijdverloop:

  70. Goal: Faris Hammouti scoort op aangeven van Alhaft de 4-1

  [https://twitter.com/AlmereCityFC/status/1334973174358941701?s=20]

  65. Thomas Verheydt scoort de 3-1 na geklungel in de defensie bij Jong Utrecht.

  [https://twitter.com/AlmereCityFC/status/1334972196788318211?s=20]

  62. GOAL: Ryan Koolwijk scoort direct ook de 2-1 voor Almere.

  [https://twitter.com/AlmereCityFC/status/1334971159541149697?s=20]

  59. GOAL: Alhaft scoort op weergaloze wijze de 1-1. De invaller staat koud in het veld en pegelt de bal via de onderkant van de lat hard binnen: 1-1.

  [https://twitter.com/AlmereCityFC/status/1334970771375009798?s=20]

  58. Dubbele wissel bij Almere: Alhaft en Hammouti komen binnen de lijnen voor Bouyaghlafen en Emmers.

  57. Jong FC Utrecht komt op voorsprong in Almere door Daniel Arzani: 0-1

  46. De 2e helft is begonnen in Almere.

  45. Rust 0-0 na een saaie eerste helft.

  [https://twitter.com/AlmereCityFC/status/1334964883809570818?s=20]

  43. Schot van Bouyaghlafen van richting veranderd en gaat vervolgens net naast de goal van Jong Utrecht.

  42. Geel voor Jong Utrecht rechtsback Mokono nadat hij te hard doorging op doelman Michael Woud.

  33. Frederik Helstrup verlaat geblesseerd het veld bij Almere City, hij wordt afgelost door Daniel Breedijk.

  16. Enorme kans voor Xian Emmers na een goede individuele actie van Mees Kaandorp. De Belg prikt de bal echter van dichtbij net naast de verkeerde kant van de paal.

  6. Eerste mogelijkheid van de wedstrijd is voor de thuisploeg, maar spits Thomas Verheydt laat een goede crosspass van Mees Kaandorp net teveel van de voet springen.

  1. De wedstrijd is begonnen in Almere.

  Opstellingen:

  [https://twitter.com/AlmereCityFC/status/1334944995044896773?s=20]

  [https://twitter.com/fcutrecht/status/1334931811185676290?s=20]

 3. De gemeente Urk heeft aanwijzingen dat ze dit weekend opnieuw rekening moet houden met verstoring van de openbare orde. Desondanks wil de gemeente samen met welwillende Urkers de rust in het dorp terugbrengen.

  Om de orde te bewaren is er er een samenscholingsverbod afgekondigd voor groepen die bestaan uit meer dan vier personen. Volgens de huidige coronamaatregelen is het al niet toegestaan om met meer dan vier personen samen te zijn buiten, maar het samenscholingsverbod geeft de politie een extra handvat om op te treden.

  Daarnaast is de bebouwde kom van Urk opnieuw tot veiligheidsrisicogebied verklaard. Daardoor is cameratoezicht op grote schaal mogelijk.

  Verder hebben tien van de twaalf personen die vorige week tijdens een actie van de Mobiele Eenheid werden aangehouden een gedragsaanwijzing gekregen, zij zitten namelijk niet meer vast. Dat betekent dat zij de komende weekenden op vrijdag- en zaterdagavond verplicht thuis moeten blijven. Door de gedragsaanwijzing zouden zij niet in herhaling moeten vallen. Als ze de aanwijzing overtreden plegen ze een misdrijf.

  Hun precieze rol bij de rellen van vorige week wordt nog verder onderzocht, onder meer door analyse van camerabeelden. Het OM zal na afronding van dit onderzoek besluiten over eventuele strafvervolging.

  Zelfs molotovcocktails stonden klaar
  Hoe heftig de situatie op Urk het afgelopen weekend was, blijkt volgens burgemeester Van den Bos uit het feit dat er molotovcocktails geprepareerd waren. De harde kern van de relschoppers vertoonde volgens hem crimineel gedrag. "Er is met flessen, stenen en vuurwerk naar de politie gegooid." Ook werden politieagenten volgens de burgemeester uitgescholden voor "kankerhomo's". "Dat raakt mij, ook als ouder. Dit gedrag levert huiswerk op voor alle Urkers", aldus Van den Bos.

  De burgemeester roept opnieuw op om binnen te blijven, ook aan mensen die de afgelopen weken slechts stonden toe te kijken: "Als je gaat kijken, kun je opgepakt worden. Niet plezierig, maar eigen schuld."

  Twee weekenden op rij vol ongeregeldheden
  De ongeregeldheden begonnen op zaterdag 21 november. Toen gooiden tientallen jongeren met zwaar illegaal vuurwerk, onder meer in de richting van de hulpdiensten. Ook werden brandjes gesticht en waren honderden mensen op de been om toe te kijken. De politie besloot toen om niet hardhandig in te grijpen.

  Dat zorgde een week later, in het weekend van 27 tot 29 november, wel voor strenge maatregelen. Er werd met camera's toezicht gehouden, en er werd preventief gefouilleerd. Desondanks liep het weer uit de hand. De ME maakte met charges een einde aan de rellen.

 4. De provincie Flevoland moet druk uitoefenen in Den Haag zodat daar een oplossing wordt gevonden voor boeren die in de problemen zijn gekomen door de stikstofregelgeving. Dat zeggen verschillende politieke partijen in de Noordoostpolder.

  De Raad van State oordeelde in mei vorig jaar dat het Nederlandse programma om stikstof in kwetsbare natuurgebieden terug te dringen niet voldeed aan alle wetten en regelgeving. Daarmee werd een streep gezet door het Programma Aanpak Stikstof, afgekort tot PAS. Het PAS werd ook door boeren gebruikt, bijvoorbeeld om uitbreiding van een bedrijf mogelijk te maken.

  Oplossing blijft voorlopig uit
  De uitspraak van de Raad van State heeft voor hen dan ook gevolgen. Het kabinet heeft aangegeven dat voor deze zogeheten PAS-melders een oplossing komt, maar die is er op dit moment nog niet. Dat irriteert de fractie van ChristenUnie-SGP in de Noordoostpolder. "Hoe je ook denkt over het stikstofprobleem en de oplossingen daarvoor, deze boeren hebben volgens de regels gehandeld. Hen valt niets te verwijten!"

  De fractie geeft aan dat hun motie waarin ze de provincie vragen in actie te komen wordt gesteund door de VVD, CDA en Politieke Unie. De provincie moet druk uitoefenen op de Minister van Landbouw en zelf een actieve bijdrage leveren aan mogelijke oplossingen.

  Op kosten gejaagd
  Ook willen de partijen een onkostenvergoeding voor getroffen boeren die nu een hoop informatie moeten aanleveren. "Papieren, berekeningen, opnieuw informatie aanleveren van jaren terug tot nu toe: dit is zo ingewikkeld, dat het zonder adviseur niet mogelijk is. Dat kost veel geld", zo geeft VVD-raadslid Bouke Wielenga aan in het gezamenlijke persbericht. Toon van Steen van de Politieke Unie voegt daaraan toe: "Het gaat ons erom een stevig signaal af te geven voor een groep inwoners in de knel. Daar kan toch niemand tegen zijn."

 5. Bij woonzorgcentrum Talma Hof in Emmeloord is sprake van een corona-uitbraak. Dat laat Zorggroep Oude en Nieuwe Land (ZONL) weten. Het gaat om 21 bewoners en enkele personeelsleden. Drie bewoners wachten nog op een uitslag.

  De bewoners met corona zijn afgescheiden van de rest van de locatie. De bewoners hebben volgens ZONL verschillende stadia van dementie, vaak in combinatie met andere ziektebeelden. Voor hen is het daarom lastig om afstand te houden en om de handhygiëne voortdurend na te leven. ''Heel kwetsbaar dus. We zijn super alert en zitten boven op de situatie'', aldus woordvoerder Annette Jansen.

  Tijdens de eerste coronagolf waren er ook besmettingen bij de Talma Hof. Toen zijn er twee bewoners overleden.

  Personele bezetting in de knel
  Een andere locatie met zorgen is Wittesteijn in Emmeloord. Op dit moment zijn daar zeven geconstateerde besmettingen. Eerder zijn daar ook drie bewoners overleden aan de gevolgen van corona. Volgens Jansen lijkt het tij niet te keren. Op de locatie zijn inmiddels extra maatregelen genomen.

  Een punt van zorg bij Wittesteijn is de personele bezetting. Vanwege corona en andere uitval komt de Zorggroep in de knel. Medewerkers is gevraagd om meer uren te werken en ook is personeel van andere locaties of met een andere functie nu bij Wittesteijn ingezet.

  De Zorggroep heeft aan familie gevraagd om waar dat kan een steentje bij te dragen. ''Door een bepaalde taak zelf te doen zoals het wassen en aankleden van een familielid bijvoorbeeld.''

  Andere locaties met besmettingen
  Ook op andere locaties van de Zorggroep is sprake van besmettingen. Bij Hof van Smeden in Emmeloord zijn momenteel vier bewoners besmet. Een tweede bewoner is inmiddels overleden aan de gevolgen van het virus.

  Bij 't Kompas op Urk zijn acht bewoners besmet. Daar gaat het wel de goede kant op. Een deel van hen kan binnen nu en maandag uit quarantaine.

 6. De 67-jarige Jaap Hoogerwerf uit Urk is vrijdagavond Koninklijk onderscheiden voor zijn jarenlange inzet voor verschillende stichtingen en het kerkelijk leven in zijn woonplaats.

  Volgens de gemeente Urk was Hoogerwerf één van de drijvende krachten achter de 'Stichting tot Instandhouding en oprichting van één of meer basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs te Urk'.

  Onder die stichting vallen vier reformatorische basisscholen. Hij was daarnaast interim-directeur bij de ds. E. du Marchie van Voorthuysenschool en de Petrus Dathenusschool. Hij was volgens de gemeente Urk een initiatiefnemer en stimulator, 'met oog voor de identiteit van de scholen en het welzijn van zowel personeel als leerlingen'.

  Hoogerwerfis benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

 7. Een vrouw uit Lelystad zit sinds 15 november vast, omdat haar acht maanden oude dochter Yara begin oktober onder verdachte omstandigheden om het leven is gekomen. De vrouw wordt verdacht van doodslag, dan wel dood door schuld. Haar voorarrest is vorige week door de raadkamer verlengd tot en met het einde van het jaar.

  In eerste instantie dachten artsen aan wiegendood, maar in de urine van de baby bleken sporen van GHB te zitten. Daarop stelde het Openbaar Ministerie een onderzoek in, wat leidde tot de arrestatie van de vrouw. Op dit moment wordt er verder onderzoek gedaan naar de doodsoorzaak.

  Familie en vrienden van de vader van Yara zijn ondertussen een doneeractie gestart. Het dochtertje ligt begraven in Lelystad, maar de vader woont in IJmuiden. Hij wil graag dat Yara in IJmuiden wordt begraven. De actie heeft inmiddels een kleine 20.000 euro opgeleverd.

 8. Darter Ron Meulenkamp uit Almere noemt zijn loting voor het WK darts 'één van de slechtst mogelijke'. Hij treft in de eerste ronde de Kroaat Boris Krcmar. De twee spelen voor de derde keer tegen elkaar. Krcmar won twee keer van Meulenkamp. "Hij heeft een tourkaart en is in vorm. Dat wordt een uitdaging."

  Meulenkamp begint aan zijn zesde WK bij dartsbond PDC. Hij hoopt verder te komen dan vorig jaar, toen hij strandde in de tweede ronde tegen de Engelsman Christopher Dobey.

  Het is nog niet bekend wanneer de wedstrijd in Alexandra Palace in Londen gespeeld gaat worden. Tot die tijd bereidt Meulenkamp zich voor in het Wapen van Almere. Mocht de Almeerder de tweede ronde halen, dan treft hij in Vincent van der Voort, een landgenoot. Van der Voort is de eerste ronde vrijgeloot.

 9. De zusjes Iris en Jolien van de Wiel uit Kraggenburg zijn de grote winnaars van de Sinterklaas kleurwedstrijd van Omroep Flevoland. Hiermee winnen ze hun naam in chocoladeletters. Deze kregen ze vrijdagmiddag live in de uitzending uitgereikt.

  Er werden tientallen kleurplaten ingestuurd die de afgelopen week allemaal in de studio zijn opgehangen. De Sint koos de kleurplaat van Iris en Jolien als winnaar omdat zij extra dakpannen hadden getekend op de kleurplaat. Dat beetje extra vond de Sint chocoladeletters waard!

  Niet alleen Jolien en Iris krijgen chocoladeletters. Onder de vele inzenders werden nog eens vijf chocoladeletters verloot. Het gaat om Jasmijn uit Luttelgeest, Shanaia uit Lelystad, Milan uit Almere, Rosanne uit Emmeloord en Luuk uit Lelystad.

 10. De drie verdachten die maandag zijn aangehouden na een schietincident in de Landstrekenwijk in Lelystad, zijn weer vrijgelaten. Dat meldt het Openbaar Ministerie. Het drietal wordt nog wel verdacht van betrokkenheid, maar niet van het schieten.

  Het schietincident was in een woning aan de Betuwe. Hierbij raakte een 41-jarige man gewond. De drie verdachten waren nog in de woning aanwezig. Het gaat om inwoners van Lelystad en Groningen in de leeftijd van 22 tot 54 jaar.

  Het is niet bekend hoe het met het slachtoffer gaat, maar volgens het OM is deze persoon nog wel in leven.

  De politie is nog op zoek naar een vierde verdachte. Die wist in het tumult te ontkomen.

Please publish modules in offcanvas position.